Paisley's Catch The Cash - Sacc

HD: B

Ögon: UA

PRA-prcd: Normal/Clear

FN: Normal

Finns tillgänglig för lämpliga tikar

Lämnar: Svart, rött, brun ev tan