Paisley's Catch The Cash "Sacc"

HD: B

Ögon: UA

PRA-prcd: Normal/Clear

FN: Normal

Finns tillgänglig för lämpliga tikar

Lämnar: Svart, rött, brun ev tan Gyllene

Sacc bor på Kennel Rätt och Slätt